Kalite Politikamız


Hastanemiz; hasta ve çalışan güvenliği odağında, hastane hizmetlerini ve klinik tıp
eğitimini ulusal ve uluslararası düzeyde kalite standartları ile sunmak, uyumlu ekip
çalışması ile sürekli gelişme ve kalitede iyileştirmeyi esas alan kalite yönetim sistemini
benimsemiştir.
Hastanemiz; Türkiye ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini izlemeyi, uluslararası
kabul görmüş standartlarla, yöntem ve uygulamaları bünyesinde barındırmayı ve
hastalarına sunmayı hedeflemektedir. Hasta memnuniyetini sürekli artırarak
geliştirmek hedefi ile çalışan, çağdaş, ileri teknoloji altyapı ve gelişmeleri güncel olarak
takip eden bir vizyon ile verimliliğini geliştiren bir kurum olma hedefiyle çalışmaktadır.
Hasta ve çalışan güvenliği, etkin ve kaliteli hasta bakım ve tedavisi önceliğiyle dünyanın
önde gelen kurumlarıyla eşit kalitede ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları
(SKS) ile tam uyum içerisinde hizmet vermeyi taahhüt eder.
Hastanemizin stratejik hedefleri dikkate alınarak oluşturulan bu politika ile kurumun
vizyonuna ulaşmasında temel ölçüt olacaktır. Hastanemiz amaçları doğrultusunda
stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesi, kalite hedeflerinin oluşturarak düzenli şekilde
gözden geçirilmesini, Sağlık Kalite Standartları gereğince tüm kalite yönetim sistemi
şartlarının yerine getirilmesini, sürekliliğinin sağlanmasını, etkinliğinin sürekli şekilde
iyileştirilmesini taahhüt eder.