Çocuk Gelişimi
08 Mart 2022

Çocuk Gelişimi Nedir?

0-18 yaş grubunun normal, özel gereksinimi olan, hasta, korumaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimini destekleyen alandır.

Çocuk Hastalıkları Polikliniği tarafından yönlendirilen hastalarımıza Çocuk Gelişimi Uzmanımız tarafından hizmet sunulmaktadır.

Hastanemiz Çocuk Gelişimi Biriminde Yapılan Çalışmalar; Dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, zihinsel engeli, fiziksel yetersizliği, özel yetenekleri, davranış bozukluğu, gelişim geriliği, üstün yetenek, altını ıslatma(tuvalet eğitimi), saldırganlık, anti-sosyal kişilik, beslenme problemi, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme, dikkat eksikliği vb. problemi olan çocuklara ve ailelere pedagojik danışmanlık yapılmaktadır.

Çocuk Gelişimi Birimimizde Uygulanan Testler;

AGTE(Ankara gelişim Tarama Envanteri): 0-6 yaş çocukların gelişimi değerlendirilir.

DENVER 2 GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ: 0-6 yaş arasındaki asemptomatik çocukların gelişimsel problemler açısından taramada, kuşkulu durumları objektif bir ölçütle doğrulamada ve gelişimsel risk altındaki çocukları izlemede kullanılan bir ölçüttür.

METROPOLİTAN: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.

ARTİKÜLASYON: Çocuğun hangi sesleri çıkarıp çıkaramadığı, seslerde atlama, eksiklik ve değiştirme olup olmadığının tespitinde kullanılan ölçüttür.

PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ: 3-11 yaş çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan bir testtir.

PORTEUS LABİRENTLERİ: 8-14 yaş arası bireylere uygulanan testlerdir.

GESELL NORMLARI: 2-6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir ölçüttür.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ: 8 yaş üstü bireylerin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi veren dikkat algı testidir.

BENDER GESTALT TESTİ: 5-11 yaş arası çocukların görsel motor becerilerini gösteren bir ölçüttür.

CATTEL 2A ZEKA TESTİ: 7 yaş 6 ay ve 14 yaş arası çocuklara uygulanan zeka testidir.