GEBE OKULU
29 Mart 2024

Gebelik, kadının yaşamında doğal bir süreç olmakla birlikte,  fizyolojik,  psikolojik ve sosyal değişimlere uyumu gerektiren önemli bir dönemdir.

Doğum süreci kadının yaşamı boyunca az yaşayacağı mucizevi bir yolculuktur. Her kadının doğumunu güvenli koşulda gerçekleştirmesini sağlayacak nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi en doğal hakkıdır.

Doğum öncesi bakım, gebenin ve bebeğin gebelik süresince, düzenli aralıklarla ve acil durumlarda hemen, gerekli muayenenin yapılarak uygun bakım ve eğitimlerin ebe, hemşire ve hekim tarafından verilerek izlenmesidir. Sağlık kurumları gebelere bu eğitimleri gebe bilgilendirme sınıfları şeklinde vermeli ve gebelerin doğum öncesi bakım eğitimlerine katımları sağlanmalıdır.

Hastanemiz bünyesinde ki, gebe okulumuzda gebeliğin ilk günüden başlayarak gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemleri kapsayan anne ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmektedir.

Eğitim Programımıza 12. Gebelik haftasından itibaren gebeler eşleri ya da yakınlar ile birlikte katılabilirler.

Eğitim programımız ücretsizdir.

Danışmanlık ve Bilgi: 0362 542 72 00 - 1441

 

Amacımız

 • Tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak

 • Anne adaylarını doğuma hazırlamak

 • Anne adaylarının doğum korkularını gidermek

 • Anne adaylarının bilinçli doğum yapmalarını sağlamak

 • Normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konularında  bilgi ve beceri kazandırmak

 • Doğum sonrası dönemde lohusalık süreci, yenidoğan süreci, bebek bakımı, anne sütü ve emzirme konularında bilgi ve beceri kazandırmak.


 • gebe okulu8
 • gebe okulu7
 • gebe okulu6
 • gebe okulu5
 • gebe okulu4
 • gebe okulu3
 • gebe okulu2
 • gebe okulu1
 • gebe okulu