Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi
23 Şubat 2022

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ( TRSM) NEDİR?
Ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara psiko sosyal destek hizmeti veren, Hastaların takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayan, Gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi yapan bir merkezdir.
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ(TRSM) NE DEĞİLDİR?
Hastane değildir: Yataklı tedavi merkezi değildir, her türlü psikiyatrik rahatsızlığı konu edinmez.
TRSM’DE VERİLEN HİZMETLER NELERDİR ?
• Bireysel danışmanlık hizmeti,
• Uygun olan Hastalara Yönelik Grup Eğitimi (Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi) 
• Hasta Yakınlarına Yönelik Danışmanlık ve Grup Eğitimi
• Merkeze Gelemeyen Hastalara Yönelik Ev Ziyaretlerinin yapılması ve gerektiğinde evde bakım ve tedavi sürdürülmesi
• Farmakolojik (ilaç) tedavilerinin düzenlenmesi,
• Öğle yemeği,
Hastaların hafiza, dikkat, yaratıcılık ve özgüvenlerini artırmaya yönelik olarak ayrıca da sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla :
• Sanatsal etkinlikler,
• Bahçe uğraşları,
• Sinema günleri,
• Sportif faaliyetler
• El sanatları 
Hasta ve yakınlarından bu hizmetler karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmamaktadır.
KİMLER TRSM HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR ?
Sürekli ruhsal hastalığı olan ve tedavi alan hastalar (Şizofreni, Şizoaffektif bozukluk ve Psikotik bozukluk tanısı alanlar) psikiyatri uzmanınca değerlendirildikten sonra sağlık kurulu raporu ile merkezimizde takip altına alınmaktadırlar.

İLETİŞİM: Alparslan mah. Deniz sok. (50.Yıl Ortaokulu karşışı) Bafra/SAMSUN

TEL: 5440474